Fundicion a Tarragona

Control de qualitat

Desprès de confeccionar el modelatge, es fabricaran unes mostres i posteriorment es realitzaran 2 controls:

INTERN: porositats, centraments, rebaves , dimensions..... Son alguns factors que determinaran si l’estudi i disseny del modelatge es correcte.
EXTERN: Desprès de passar el nostre control intern s’enviaran les mostres al client per a la seva conformitat i poder procedir a la fabricació de les sèries.

Normatives

Les peces són fabricades segons les normes EN-1561: 1997 e EN-1563:1997 i segons normes de tolerància.

© 2020 FOSGAN Tots els drets reservats
Produït per BeeDigital